תהליכי פרוייקט

שלב 1

ראשית נבחר מגדל קירור מדף קולקצית המגדלים. את המגדל נבחר לפי דרישות היועץ (בדרך כלל), כמות מים, תפוקה והאזור לו המגדל מיועד.

שלב 2

שנית נחליט אם המגדל יהיה במעגל פתוח או סגור, החלטה זו תיקבע על ידי קביעה של טיב המים הנדרשים לצרכנים. כמו כן, במידה ונדרשים מים נקיים בלבד, יש אפשרות להשתמש גם במחליף חום חיצוני.

שלב 3

לאחר שנקבע דגם המגדל וסוגו ייקבעו המכלולים הפנימיים לפי דרישות הלקוח וייעוץ מתכנני המגדל מטעם חברתנו. כמו כן ישלחו מפרטים טכניים, הסברים ושרטוטים המתארים ביסודיות את כל מרכיבי המגדל.

שלב 4

לאחר שכל החומר הרלוונטי אושר, יעברו תכניות הבניה למפעלנו אשר במבועים. שם יורכב המגדל על ידי עובדים מנוסים ולפי תחנות ייעודיות.

שלב 5

בסיום תהליך, יבוצעו למגדל כל הבדיקות האפשריות – רמת רעש, איזון, אמפרז' מנוע ומשאבות, ספיקות וכדומה.

שלב 6

בסיום הבדיקות יסופק המגדל ויחובר לצנרת הרלוונטית בשטח. ביצוע ההובלה, ההנפה וההתקנה של המגדל יבוצע על ידי חברתנו או על ידי חברה קבלנית המיועדת לכך. בסיום ההתקנה בשטח יבוצעו בדיקות מקיפות הבודקות את יעילות המגדל ואת התאמתו לתכנון.

שלב 7

בסוף התהליך יסופק תיק מתקן המציין את חלקי החילוף שיש לשמור במלאי, את הוראות ההפעלה והתחזוקה של המגדל, הברים ומפרטים טכניים על כל המכלולים ודף קשר למקרה של תקלות אפשריות.