קטלוגים של "שרון" מגדלי קירור

הקטלוגים הנ"ל מייצגים חלק נרחב מפעילות החברה ומציגים מפרטים טכניים והסברים קצרים עבור שלל מוצרים.

הקטלוג הראשי-מציג את כל דגמי מגדלי הקירור שברשותינו ואת המרכיבים העיקריים של מגדלי הקירור.

בנוסף ניתן למצוא בקטלוג זה רשימה מייצגת של לקוחותינו במגוון תחומים.

מצנני מרחב– קטלוג זה מציג מוצר מהפכני בתחום קירור שטח פתוח שבו חברתינו מתמחה ומציג מידות תפוקות והוראות טיפול ביחידת הצינון.

יחידות קירור אויר-בקטלוג זה ישנו הסבר קצר על מערך יחידות קירור האויר של חברתינו.

טבלה קטנה המתארת מידות תפוקה ומחירים.

כמו כן ישנו דף תמונות המתאר את מגוון יחידות הקירור שחברתנו בנתה בעבר.

נא להמתין בסבלנות בעת פתיחת הקטלוגים.